MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 565554 (0,14€/min, mobil max.0,42€/min)

Çalisma Yapraklariyla Olasilik Ögretimi

Çalisma Yapraklariyla Olasilik Ögretimi
Autor: Gülsah Özdemir Baki / Ahmet Isik
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 975207
ISBN / EAN: 9783639674538

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

64,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Olas l k konusu hem ögretmen, hem de ögrencilerin islenisinde zorluk çektikleri konular n bas nda gelmektedir. Bunun en önemli nedenleri aras nda uygun ögretim materyallerinin eksikligi yer almaktad r. Bu eksiklik ögretim materyallerinin gelistirilmesi, uygulanmas ve uygulamalar n degerlendirilmesi yönündeki çal smalar zorunlu k lmaktad r.Yeni yaklas mlar irdelenmekte merkezinde ögrencinin ve hedefinde anlaml ögrenmenin oldugu, egitim sistemini amac na ulast racak yenilikler benimsenmekte ve bu yenilikler her geçen gün uygulanmaya çal s lmaktad r Bu baglamda çal sma yapraklar ile ilgili arast rmalara da yer verilmektedir. Ancak çal sma yapraklar n n gelistirilmesi, haz rlanmas ve uygulanmas na yönelik çal smalar yap lmas na ragmen, çal sma yapraklar fazla tan nmamakta ve çal sma yapraklar n n ögrencilerin basar s na ve tutumlar na etkisinin ne düzeyde oldugu tam anlam yla bilinmemektedir. Bu nedenle çal smada olas l k kavram n n ögretimine uygun çal sma yapraklar haz rlanm s ve ögrenci basar s üzerindeki etkisi arast r lm st r.

Zusatzinformation

Autor Verlag Türkiye Alim Kitaplar
ISBN / EAN 9783639674538 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Çalisma Yapraklariyla Olasilik Ögretimi

  • Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!