MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 565554 (0,14€/min, mobil max.0,42€/min)

Analiza mikroflory surowców pochodzenia ro linnego

Bartosz:Analiza mikroflory surowców poc
Autor: Ewa Bartosz
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 836922
ISBN / EAN: 9783639890020

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

35,90 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Rodzima mikroflora surowców ro linnych korzystnie wp ywa na przebieg wielu procesów produkcyjnych. Jednak e surowce ro linne mog by zanieczyszczane przez drobnoustroje pochodz ce z gleby, powietrza oraz wody. Szczególnie niebezpieczne s bakterie chorobotwórcze dla ludzi, które wywo uj gro ne choroby. Ponadto du e ryzyko zwi zane jest z rozwojem grzybów ple niowych na surowcach ro linnych. Maj one zdolno wytwarzania mykotoksyn o silnym dzia aniu kancerogennym. Znajomo mikroflory surowców ro linnych oraz optymalnych warunków rozwoju pozwala dobra odpowiednie sposoby ich przechowywania oraz utrwalania.

Zusatzinformation

Autor Verlag Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
ISBN / EAN 9783639890020 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Analiza mikroflory surowców pochodzenia ro linnego

  • Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!