MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 565554 (0,14€/min, mobil max.0,42€/min)

Piktogramlar, _deogramlar ve Seramik Sanat_na Yans_malar_

Yesilmen:Piktogramlar, _deogramlar ve S
Autor: Nesrin Yesilmen
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 381964
ISBN / EAN: 9783639812855

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

49,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

_nsanl_k var oldugu günden bugüne degin iletisim yöntemleri de geliserek varl_g_n_ sürdürmüstür. Basit çizgi ve betimlemelerle baslayan iletisim serüveni bugün çok ileri teknolojiler sayesinde oldukça kolaylasm_s ve insan hayat_n_ her alanda etkilemistir. _letisimin bu serüveninde semboller önemli rol oynam_slard_r. Henüz yaz_ kesfedilmeden iletisim bu semboller sayesinde saglanm_st_r ve tarihten bugüne ulasan semboller kullan_ld_g_ çag ve kültürü hakk_nda ipuçlar_ vermistir. Yaz_n_n kesfedilmesi ile semboller hayat_m_zdan ç_kmam_st_r. Aksine hayat_ kolaylast_rmak için en büyük yard_mc_lardan olmustur. Günlük yasamda kars_last_g_m_z bu semboller piktogram ve ideogramlard_r. Bilgi ve uyar_ amaçl_ olan ya da bir kavram ifade eden bu semboller bize anlatt_klar_n_n d_s_nda sanat eserlerinde alternatif bir kullan_m sunmaktad_r. Sanat alan_nda ifade arac_ olarak bu sembollerin kullan_m_ çok yayg_n degildir. Tez bu baglamda as_l amac_ yön vermek, uyarmak ve bir kavram_ betimlemek olan piktogram ve ideogramlar_n seramik sanat_na olan etkisini tarihsel süreçte ve modern dönem sanatç_larda kullan_m_ ac_s_ndan degerlendirilmis ve çal_smalar üzerinden yorumlamalar yap_lm_st_r.

Zusatzinformation

Autor Verlag Türkiye Alim Kitaplar
ISBN / EAN 9783639812855 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Piktogramlar, _deogramlar ve Seramik Sanat_na Yans_malar_