MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 565554 (0,14€/min, mobil max.0,42€/min)

Türkiye'de Banka Müsterilerinin _nternet Bankac_l_g_na Yaklas_mlar_

Süzen:Türkiye'de Banka Müsterilerinin _
Autor: Ekrem Süzen / Is_k Ak_n / Mustafa Yurttadur
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 2025256
ISBN / EAN: 9783639812909

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

49,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

_nternet bankac_l_g_, hesap açma islemi veya farkl_ hesaplara para transfer etme islemi vb. bankac_l_k faaliyetlerinin uzak bir ortamdan yap_ld_g_ dag_t_m kanal_n_ ifade etmektedir. Bilgi ve iletisim teknolojilerindeki gelismeler özellikle internetin yayg_n olarak kullan_lmas_, bankac_l_k sektörünü de önemli ölçüde etkilemektedir. _nternet bankac_l_g_n_n istenen sekilde gelismesinde, müsterinin bunu benimsemesi anahtard_r. Bu çal_sman_n amac_, alternatif dag_t_m kanallar_ndan internet bankac_l_g_na yönelik müsteri tercihlerinin incelenmesidir. Bu çal_sma, genel olarak dört bölümden olusmaktad_r. Birinci bölümde Dünya'da ve Türkiye'de bankac_l_g_n tarihsel gelisimi, ikinci bölümde Türkiye'de elektronik bankac_l_k ve üçüncü bölümde internet bankac_l_g_ konular_ ele al_nm_st_r. Çal_sman_n dördüncü bölümünde ise internet bankac_l_g_ kullan_m_na yönelik yap_lan uygulamaya ait verilerin analiz sonuçlar_ sunulmustur.

Zusatzinformation

Autor Verlag Türkiye Alim Kitaplar
ISBN / EAN 9783639812909 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Türkiye'de Banka Müsterilerinin _nternet Bankac_l_g_na Yaklas_mlar_