MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 565554 (0,14€/min, mobil max.0,42€/min)

Humik Asit Katk l Yemlerle Beslenen Levrek Bal g nda Amyloodinium sp.

Soytas:Humik Asit Katk l Yemlerle Besl
Autor: Nergiz Soytas / Sebahattin Ergün
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1699130
ISBN / EAN: 9783330036468

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

49,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Bu çal smada, farkl oranlardaki humik asit içeren yemlerle beslenen yavru levrek (Dicentrarchus labrax) bal g n n Amyloodinium sp. ile enfeste olmas sonucu bal klarda yasama oranlar , histolojik olarak solungaçlar üzerindeki etkisi ve kan parametreleri üzerine etkileri arast r lm st r. Denemede kapal devre sistemde tutulan 5 ve ayr su sisteminde tutulan humik asit içermeyen yemle beslenen olmak üzere toplam 6 deneme grubu olusturulmustur. Arast rma humik asitli yemle besleme ve Amyloodinium sp. enfestasyonlu dönem olmak üzere iki asamal yürütülmüstür. Denemede, levrek yavrular ticari levrek yemine % 0.0, % 0.25, % 0.50, % 0.75 ve % 1.50 oranlar nda humik asit eklenerek haz rlanan deneme yemleriyle iki hafta süreyle beslenmistir.Elde edilen kan, bag s kl k ve solungaç histoloji parametrelerine göre % 0.25 ve % 0.50 HA içeren yemlerle iki hafta beslenen grupta diger gruplara oranla daha olumlu etkiler gözlenmistir. Sonuç olarak, % 0.25 ve % 0.50 gibi düsük dozda humik asit eklenen yemlerin yavru levrek bal klar n n bag s kl k sistemini gelistirdigi ve yasama oran n art rd g söylenebilir.

Zusatzinformation

Autor Verlag LAP Lambert Academic Publishing
ISBN / EAN 9783330036468 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Humik Asit Katk l Yemlerle Beslenen Levrek Bal g nda Amyloodinium sp.