MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 565554 (0,14€/min, mobil max.0,42€/min)

Bosluk Geçis Ihtimalleri, Açisal Dagilim ve Anizotropi Parametreleri

Özdemir:Bo luk Geçi htimalleri, Aç sal
Autor: Yüksel Özdemir
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1355502
ISBN / EAN: 9783639671582

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

55,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Bu çal mada atom numaras 71-92 aral nda olan baz elementler için M-tabakas floresans X- nlar n n diferansiyel tesir kesitleri, 5,96 keV'lik uyarma enerjisinde 120'den 150 dereceye kadar yedi aç da ölçülmü tür. M-tabakas diferansiyel tesir kesitlerinin anizotropik uzaysal da l m gösteren emisyon aç lar ndaki artma ile azald gözlenmi tir. Baz elementler için M-tabakas floresans X- nlar diferansiyel tesir kesitleri s ras yla Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Nb ve Mo elementlerinin K X- nlar kullan larak ayn geometride ve ayn aç aral nda ölçülmü tür. K X- n enerjileri incelenen her bir hedef elementin L3 so urma k y s enerjisi üstünde fakat L2 so urma k y s enerjisi alt nda seçilmi tir. Bu yüzden sadece M X- nlar olu maz ayn zamanda L3 X- nlar da olu ur ve L3 tabakas ndan M tabakas na bo luk geçi i olur. Ayr ca atom numaras 65 ile 92 aral nda olan baz elementlerin X- n lineer polarizasyon derecesi ve anizotropi parametreleri ölçülmü tür. Belirtilen elementlerin X- n anizotropi parametreleri ilk kez bu eserde rapor edilmi tir.

Zusatzinformation

Autor Verlag Türkiye Alim Kitaplar
ISBN / EAN 9783639671582 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Bosluk Geçis Ihtimalleri, Açisal Dagilim ve Anizotropi Parametreleri