MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 565554 (0,14 €/Min.)

Zaman Yönetimi

Oguzhan:Zaman Yönetimi
Autor: Tugrul Oguzhan
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1287156
ISBN / EAN: 9783639672381

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

35,90 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Zaman, kavram_n örgütlerin yasam_n_ devam ettirebilmesi ve sürdürülebilir rekabet avantaj_ elde etmesi için en önemli üretim faktörlerinden biri haline gelmektedir. Zaman yönetimi günümüzde, isgücü ve yöneticilerin verimliligini art_rmak sureti ile maliyetleri asag_ya çekmek ve pazar_n h_zla ve sürekli olarak degisen taleplerine göre sürekli olarak pazar pay_n_ art_rabilmek için gerekli becerilerin kazan_lmas_ yönüyle önem arz etmektedir. Bu nedenle örgütler yeni yönetim yaklas_mlar_n_ kullanarak verimliliklerini artt_rmaya ve sürdürülebilir rekabet ortam_nda avantaj kazanmaya çal_smaktad_r. Zaman yönetiminin bireysel yönü bireylerin zaman_ daha etkili ve verimli sekilde kullanmalar_ ile bag_nt_l_d_r. Bireysel farkl_l_klar_m_z zaman_ yönetme stillerimizde de etkili olacak ve verimli olabilmek için farkl_ yollar_n takip edilmesi de bazen bir ihtiyaç olacakt_r. Örgütsel zaman yönetimi bu kapsamda örgüt yöneticilerin kendi zaman yönetimi ile birlikte üstlenmeleri gereken bir sorumluluk olup örgütte var olan is gücü, malzeme, makine ve enerji gibi girdilerin rasyonel olarak kullan_lmas_n_ ifade eder.

Zusatzinformation

Autor Verlag Türkiye Alim Kitaplar
ISBN / EAN 9783639672381 Bindung Taschenbuch

Weitere beliebte Produkte

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Zaman Yönetimi