MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 565554 (0,14€/min, mobil max.0,42€/min)

Sosyolojik Aç_dan Bosanma

Mise:Sosyolojik Aç_dan Bosanma
Autor: Mehmet Ali Mise
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1263740
ISBN / EAN: 9783639813500

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

69,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Sosyo-kültürel degisimlerin h_zl_ yasand_g_ zaman_m_zda degisimden en fazla etkilenen kurumlar_n bas_nda aile gelmektedir. Bu degisimlerin aile üzerindeki en olumsuz ve dikkat çekici sonuçlar_ndan biri de bosanmad_r. Bu çal_smada 2014 y_l_ TÜ_K verilerine göre 2,30 kaba bosanma h_z_yla Türkiye ortalamas_n_n üzerinde olan ve kaba bosanma h_z_ en yüksek besinci il durumundaki Usak iline ait bosanmalar_n sebepleri ve sonuçlar_ arast_r_lm_st_r. Çal_sma, giris k_sm_ hariç dört bölümden olusmaktad_r. Birinci bölümde aile ve bosanma konusu ele al_nm_s, ikinci bölümde bosanma konusunda yap_lan önemli baz_ çal_smalar_n özetleri verilmistir. Üçüncü bölüm arast_rman_n yöntemi hakk_ndad_r. Dördüncü bölümde ise saha arast_rmas_n_n bulgular_ degerlendirilmistir. Arast_rma verilerine göre, bosanmayla sonuçlanan evliliklerin bir k_sm_nda evlilik öncesi baslayan problemler oldugu görülmüstür. Baz_ evliliklerde ise sonradan baz_ problemler yasanmaya baslam_st_r ki bunlar_n basl_calar_ sunlard_r: Aldatma, siddet, ekonomik sorunlar, ailelerin olumsuz müdahalesi ve psikolojik rahats_zl_klar.

Zusatzinformation

Autor Verlag Türkiye Alim Kitaplar
ISBN / EAN 9783639813500 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Sosyolojik Aç_dan Bosanma