MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 565554 (0,14€/min, mobil max.0,42€/min)

Mustafa Vahyî Efendi ve Tasavvufî Görüsleri

Oran:Mustafa Vahyî Efendi ve Tasavvufî
Autor: Süleyman Arif Oran
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1258764
ISBN / EAN: 9783639673975

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

49,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

XIX. yüzy l da yasayan Naksî Seyhi Mustafa Vahyî Efendi Mesnevîhân Hasan Hüsâmeddîn Efendi'nin yetistirdigi önemli bir Osmanl mutasavv f d r. Tasavvuf alan nda Hezzü'z-zâkirîn ve Hetrü't-tâlibîn, ed-Dürretü'l-Azîziyye fi'l-Fevâidi'l-Kaviyye ve Tuhfetü's-Sâlihîn ve Sübhatü'z-Zâkirîn adl eserleri kaleme alm st r. Çal smam zda basta Mustafa Vahyî Efendi'nin eserleri basta olmak üzere arsiv belgeleri ile diger kaynaklara müracaatla konular ele al p incelemeye çal st k. Mustafa Vahyî Efendi ile ilgili müstakil ilk çal sma hüviyetinde olan bu arast rmada müellifimizin postnisin olarak görev yapt g Hatuniye Dergâh da tan t lm st r. Arast rmada odakland g m z en temel konu ise kuskusuz onun tasavvufî görüsleridir. Eserlerinde tasavvufun tevhîd, muhabbet/ask, havf-recâ, fenâ/bekâ, tevekkül, rüya, mürid-mürsid, nefis mertebeleri ve zikir gibi önemli kavram ve konular na temas etmis ve bunlarla ilgili görüslerini ifade etmistir.

Zusatzinformation

Autor Verlag Türkiye Alim Kitaplar
ISBN / EAN 9783639673975 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Mustafa Vahyî Efendi ve Tasavvufî Görüsleri