MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 565554 (0,14€/min, mobil max.0,42€/min)

Çevrimiçi Video Oyunlar nda Sald rganl k ve Oyun Ba ml l

Ferligül Çak lc :Çevrimiçi Video Oyunla
Autor: Eda Ferligül Çakilci
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1164503
ISBN / EAN: 9783639670752

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

55,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Bili im teknolojilerinde ya anan geli meler sonucunda, insano lunun gereksinim duydu u bilgi, ürün, hizmet, ileti im ve e lenceye s n rs z eri im olanakl hale gelmi tir. Bu olanaklar birçok yeni sosyal ve psikolojik olgunun ortaya ç kmas na neden olmu tur. Bilgisayar, internet ve video oyunu ba ml l klar bu olgular aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Son y llarda çok say da ara t rmaya konu olan bu yeni ba ml l k türleri davran a ba l olarak geli en teknoloji ba ml l klar olarak ele al nmaktad r. Çok oyunculu çevrimiçi video oyunlar iddet içerikleri ve çok say da oyuncunun uzun süreli kat l m na dayal olmalar nedeniyle birçok disiplinden ara t rmac n n ilgi oda n olu turmaktad r. H zla yayg nla an bu oyunlar, davran a ba l olarak geli en ba ml l klara bir yenisinin eklenmesine yol açm t r. Bu çal mada, iddet içerikli çok oyunculu çevrimiçi oyun oynayan bireylerin sald rganl k düzeyleri ile çevrimiçi video oyunu ba ml l düzeyleri aras ndaki ili ki ele al nmaktad r.

Zusatzinformation

Autor Verlag Türkiye Alim Kitaplar
ISBN / EAN 9783639670752 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Çevrimiçi Video Oyunlar nda Sald rganl k ve Oyun Ba ml l